Postal Code 0179 · Norway CompanyPostal Code 0179 · Norway Company

Ulrika LÖfgren Hammersborg torg 8D, 0179 OSLO, Norge
Eierseksjonssameiet Opplandsgate 21 c/o HBRI AS Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Ila Borettslag c/o OBOS Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Norsk Post- Og Kommunikasjonsforbund Møllergata 10, 0179 OSLO, Norge
Åstadlia 1 Sameie c/o OBOS Eiendomsforvaltning AS Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
SØndre Kragskogen Boligsameie c/o OBOS eiendomsforvaltning AS Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Ntl Politiet Nasjonalt Id-senter NTL i Nasjonalt ID-senter Nasjonalt ID-senter Møllergata 39, 0179 OSLO, Norge
Markveien 13 Borettslag c/o HBRI AS Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Velhaven Boligsameie c/o OBOS Eiendomsforvaltning AS Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Flyktningestiftelsen Møllergata 12, 0179 OSLO, Norge
Sameiet Bakkeveien Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Boligsameiet Idunsgate 5 c/o Centrum Eiendomsbestyrelse AS Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
LohØgda Borettslag v/ OBOS Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Psykolog Nina Rambech Møllergata 23, 0179 OSLO, Norge
Sameiet BygdØy Alle 109 c/o OBOS Eiendomsforvaltning AS Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Kfuk-kfum Global Grubbegata 4, 0179 OSLO, Norge
Borettslaget NordmØregata 4 c/o OBOS Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Zerom Borettslag v/OBOS Eiendomsforvaltning AS Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Etterstadkroken 5a Og B Eierseksjonssameie v/OBOS Eiendomsforvaltning AS Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
SammenslÅingsstiftelse Til StØtte for Yngre Lovende Musikere Og Sangere Til Fremme Av Musikkstudiet Møllergata 10, 0179 OSLO, Norge
Foreningen Festningskvartalene c/o In By AS Grubbegata 14, 0179 OSLO, Norge
MØlletoppen Borettslag c/o Obos Eiendomsforvaltning AS Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
ØdegÅrd Regnskap As Møllergata 24, 0179 OSLO, Norge
Øvre TÅsen Boligsameie c/o OBOS Eiendomsforvaltning AS Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Ulven Disponibel 2 As Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Landskonferansen for Betongfagene c/o Oslo Bygningsarbeiderforening Møllergata 24, 0179 OSLO, Norge
Tobakk-mØlla Ans Møllergata 37, 0179 OSLO, Norge
Sameiet MajorstulØkken OBS Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
MØllergata 3 As Møllerg 3, 0179 OSLO, Norge
Knut Alvssons Vei 33-43 Sameiet c/o Obos Eiendomsforvaltning Møllergata 39, 0179 OSLO, Norge
Østhorn Boligsameie c/o OBOS Eiendomsforvaltning AS Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Sameiet Thor Olsensgt. 5 A c/o HBRI Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Elmholt 2 Boligsameie v/OBOS Eiendomsforvaltning AS Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Hammer Bygg Zdzislaw Kubik Møllergata 42, 0179 OSLO, Norge
Sameiet Ljabru Forretningssenter v/OBOS Eiendomsforvaltning AS Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
As Christofferstunet v/ OBOS Eiendomsforvaltning AS Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Magnus Gabriel Nordstrand Møllergata 34D, 0179 OSLO, Norge
Lerdalsjordet Borettslag v/ OBOS Eiendomsforvaltning AS Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Gladengen Park Borettslag c/o OBOS Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
As Øvre Foss 6 v/OBOS Eiendomsforvaltning AS Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Den Norske Dataforening Distrikt SØr-Øst Møllergata 24, 0179 OSLO, Norge
Sameiet Tonsenhagen 3 c/o Centrum Eiendomsbestyrelse AS Hammersborg torg 3, 0179 OSLO, Norge
Al Ila Kvartal V Borettslag Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Ovenbakken 27 Og 31 Borettslag c/o OBOS Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Synnseter Sameie c/o HBRI AS Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Midtre RavnÅsen Borettslag c/o OBOS Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Cosmopolite Musikkforening Møllergata 26, 0179 OSLO, Norge
Haugerudtunet Borettslag c/o OBOS Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Lommelark Da Møllergata 38C, 0179 OSLO, Norge
Sameiet Sandakerveien 29 E HBRI AS Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Etterstadkroken 7 A Og 7 B Borettslag V/OBOS Eiendomsforvaltning AS Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
EngebrÅten Boligsameie Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Amalienborg Borettslag c/o OBOS Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Sameiet Nydalen Kvarter v/OBOS Eiendomsforvaltning AS Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Sameiet RØdstuveien 2-14 c/o OBOS Eiendomsforvaltning AS Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Musikernes Fellesorganisasjon Forbundet for UtØvende Kunstnere Og Pedagoger Møllergata 10, 0179 OSLO, Norge
Vallerudlia Borettslag c/o OBOS Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Borettslaget Jbs Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Eierseksjonssameiet Falbesgate 18 c/o Obos Eiendomsforvaltning AS Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Borettslaget Markveien 7 c/o HBRI Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
SlettelØkka Boligsameie v/OBOS Eiendomsforvaltning AS Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
We Are Tea Nordic As Møllergata 10, 0179 OSLO, Norge
Bogstadveien 58 Sameie Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Prestelandet Boligutvikling As Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Eierseksjonssameiet Eiksveien 50-52-54-56 Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Sameiet SkØyen Vest SØppelsug Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Elveparken Sameie v/OBOS Eiendomsforvaltning AS Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Sameiet Nonnegata 11 c/o HBRI Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Møller Kiosk V/a. Calimli Møllerg 43, 0179 OSLO, Norge
Boligsameiet Dagaliveien 31 c/o OBOS Eiendomsforvaltning AS Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Lambertseteralliansen c/o OBOS Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Borettslaget Rathkesgate 8 c/o OBOS Eiendomsforvaltning AS Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Kronstadparken Borettslag c/o OBOS Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Sameiet Lakkegt 3-9 c/o Obos Basale AS Møllergata 39, 0179 OSLO, Norge
Hava Holding As Møllergata 6, 0179 OSLO, Norge
Sameiet Meieriet Oslo c/o Obos Eiendomsforvaltning AS Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Karenslyst Plass Boligsameie Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Hans Nordahls Gate 80-82 Bs Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Bidra As Møllergata 39, 0179 OSLO, Norge
As Sandakerveien 67 Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Konfektfabrikken Garasjesameie Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Borettslaget Enebakkveien 18-vÅlerenggt 1 c/o OBOS Eiendomsforvaltning Møllergata 39, 0179 OSLO, Norge
LillevannsÅsen Sameie Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Frydenlundkvartalet Sameie c/o OBOS Eiendomsforvaltning AS Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Stubberudlia Borettslag Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Manglerudsletta Borettslag OBOS Hammersborg Torg 1, 0179 OSLO, Norge
Skullerud Torg Sameie c/o OBOS Eiendomsforvaltning AS Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Sameiet Sofies Plass 1 v/ OBOS Eiendomsforvaltning AS Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Lutvann/haukÅsen Iv Fellesregnskap Sameie c/o OBOS Eiendomsforvaltning Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Borettslaget Grenseveien 30 Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Sameiet Lassonsgate 2-4-6 Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Telepensjonistenes Forening Fornebu Møllergata 10, 0179 OSLO, Norge
Arkitema - Arkitektgruppen Østfoldsykehus Hammersborg torg 3, 0179 OSLO, Norge
RudshØgda V Huseierlag Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
NygÅrdkollen Boligaksjeselskap c/o OBOS Eiendomsforvaltning AS Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Hoffsveien 65 B Eierseksjonssameie Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Boligsameiet Marstrandgt. 15 c/o HBRI Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
BÆrum Venstre c/o Akershus Venstre Møllergata 16, 0179 OSLO, Norge
Lyngvollen Borettslag v/HBRI AS Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge
Gamlehagen Borettslag v/ OBOS Hammersborg torg 1, 0179 OSLO, Norge